Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /home/seoweb/domains/caraccident.co.il/public_html/lib/factory.php on line 219
חישוב פיצויים לנפגעי תאונות דרכים
נפגעת בתאונת דרכים?
מגיע לך פיצויי כספי!
בדוק את גובה הפיצויי שמגיע לך:
לחצו לשליחה

נפגעת בתאונת דרכים? בדוק כמה מגיע לך

בישראל הפיצוי למי שנפגע בתאונת דרכים מובטח על פי חוק ללא קשר לאשם. זאת אומרת שגם מי שגרם לאותה תאונת דרכים יהיה זכאי לפיצוי בגין נזקי גוף שספג כתוצאה ממנה.

רוב תביעת הפיצויים מתנהלות כנגד חברת ביטוח.נוסעים שנפגעו תובעים את חברת הביטוח ממנה נרכשה פוליסת ביטוח החובה של הרכב בו שהו בזמן התאונה, הולכי רגל יתבעו את חברת הביטוח של הרכב הפוגע.

במידה ואין בנמצא חברת ביטוח לתבוע למשל במקרה של תאונת פגע וברח תתבע קרנית, קרן שהוקמה על ידי המדינה במיוחד לצורך זה ואשר אליה מוזרם אחוז מן הכספים המתקבלים מתשלומי ביטוחי החובה לרכבים.

במאמר זה נבחן את הגורמים המשפיעים על חישוב גובה הפיצוי המגיע למי שנפגע בתאונת דרכים. מובן שלגבי כל אחד מן הגורמים ייתכנו, ואף צפוי כי יהיו, אי הסכמות בין הנפגע וחברת הביטוח הנתבעת.

כל צד יציג מסמכים וחוות דעת מקצועיות, ייתכן והנפגע יוזמן להיבחן על ידי ועדה רפואית לצורך קביעת אחוזי נכות. בסופו של דבר יגיעו הצדדית אל עמק השווה בעצמם או שהתביעה תתברר בבית המשפט ושם יקבע גם גובה הפיצוי.

לקריאה נוספת: מידע וסיוע לנפגעי תאונות דרכים

פיצויים בגין נזקי גוף

הגורמים שיילקחו בחשבון בזמן קביעת גובה הפיצויים לנפגע תאונת דרכים הם דומים לגורמים כאלה המשמשים לחשוב גובה הפיצויים בכל מקרה של תביעה בגין נזקי גוף, בין אם מדובר בנפגע תאונת עבודה, רשלנות רפואית, תאונת ספורט, תאונת דרכים וכו'.

במאמר זה נמשיך לפרט ולסקור את הגורמים העיקריים מן הנ"ל כך שניתן יהיה לקבל תמונה שתאפשר חישוב גס של גובה הפיצוי שנפגע בתאונת דרכים יכול לצפות להם בהתאם לנתוני המקרה המסוים שלו.

גיל הנפגע

כעיקרון ככל שהנפגע צעיר יותר גובה הפיצוי שיקבע לו, עבור פגיעות זהות לחלוטין, יהיה גבוה יותר.
הסיבה לעקרון כללי זה היא כי ככל שגיל הנפגע מוקדם יותר הוא ייאלץ להתמודד עם הנזק שנגרם לו למשך זמן רב יותר.

כמו כן הפסדים בגין ירידה בכושר ההשתכרות יחושבו על פני תקופת שנות עבודה ארוכה יותר, בדומה לכך יגדלו ההוצאות הרפואיות הצפויות במשך השנים, הפסדי פנסיה ועוד.

כאשר באים לקבוע מה אורכה של תקופה בה יצטרך הנפגע לחיות עם הנזקים שספג יערך החישוב לפי תוחלת החיים הממוצעת פחות גילו של הנפגע בעת התאונה.

שיעור הנכות  ואופייה

שיעור נכות יקבע על ידי וועדה רפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי או על ידי מומחה שמונה מטעם בית המשפט, בהתאם לנסיבות המקרה למשל מי שנפגע בתאונת דרכים במסגרת עבודתו ייקבעו אחוזי הנכות שלו על ידי ועדה רפואית של הביטוח הלאומי.

מובן כי ככל שייקבעו אחוזי נכות גבוהים יותר הפיצוי שיקבע יהיה גבוה יותר. בגובה הפיצוי יגולמו הוצאות רפואיות עתידיות, הוצאות מיוחדות שיפלו על הנפגע בגין הנכות.

יתכנו מקרים של נכות המשפיעה באופן מיוחד על כושר השתכרות של הנפגע, למשל ברור כי צליעה קלה חשיבותה גדלה עשרות מונים כאשר מדובר דווקא בשחקן כדור רגל.

חישוב פיצויים במקרי מוות נוטים להיות נמוכים משמעותית מפני שלא מחושבים הפסדים עתידיים. מאז שנפסקה הלכה בנושא בבית המשפט העליון (הלכת אטינגר) בכל זאת משולמים ליורשיו של ההרוג בתאונה פיצויים מסוימים בגין השנים האבודות.

קיראו: פיצוי עיזבונו של הרוג בתאונת דרכים קטלנית

כושר ההשתכרות של הנפגע

ברור כי ככל שנפגע כושר ההשתכרות של אדם כתוצאה מנזק שנגרם לו במהלך תאונת דרכים יהיה הוא זכאי לפיצוי גבוה יותר. לצורך חישוב כושר ההשתכרות תילקח בחשבון, בדרך כלל, רמת ההכנסה בתקופה שקדמה לתאונה.

ייתכנו מקרים מיוחדים בהם ניתן יהיה להראות כי הנפגע צפוי היה להשיג רמת שכר גבוהה בהרבה משהייתה לו בזמן התאונה וכי בעקבותיה לא יוכל עוד להשיגה, למשל כאשר מדובר בסטודנט ששכרו הנוכחי הוא ברמת עבודה סטודנטיאלית בלבד ובשל התאונה לא יוכל להשלים את לימודיו, להפוך לבעל מקצוע מבוקש ולהשיג משרות שלצידן שכר גבוה.

לקריאה נוספת: תאונות דרכים עם חבלות קלות