Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /home/seoweb/domains/caraccident.co.il/public_html/lib/factory.php on line 219
שיטת הניקוד החדשה על עבירות תנועה - חשוב לדעת
נפגעת בתאונת דרכים?
מגיע לך פיצויי כספי!
בדוק את גובה הפיצויי שמגיע לך:
לחצו לשליחה

שיטת הנקודות החדשה - כיצד היא פועלת, כמה נקודות על כל עבירה, מה מטרת השיטה, מי אוכף אותה ואיך?

בישראל נהוגה שיטת ניקוד עבור עבירות תנועה. מטרת השיטה היא לנקוט באמצעי תיקון עבור נהגים המורשעים במספר עבירות בפרק זמן קצר יחסית, השיטה בנויה כך שאינה מפעילה שום סנקציות כנגד נהגים המורשעים בעבירות תנועה מעטות ולעיתים רחוקות.

עבור כל עבירת תנועה נקבע מספר של נקודות הנרשמות לרעת נהג הנתפס ומורשע בביצועה. קימות חמש דרגות חומרה, 2 נקודות, 4, 6, 8 ו10 נקודות בגין העבירות הנחשבות החמורות ביותר, כמו כן קימות עבירות בגינן אינן נרשמות נקודות כלל. בהמשך המאמר תובא טבלה המפרטת את מספר הנקודות שנקבע עבור כל סוג של עבירת תנועה.

במאמר זה נסקור כיצד פועלת שיטת הניקוד החדשה  - שיטת ניקוד מופעלת בישראל כבר שנים רבות אך מעודכנת מפעם לפעם בהתאם לתפיסה עדכנית של דירוג חומרת העבירות, כיצד להביא לנקיטת הצעדים המתקנים עבור הנהגים המתאימים ואילו אמצעים מתקנים יש להפעיל. השיטה הנוכחית נכנסה לתוקפה בשנת 2003.

מתי נרשמות הנקודות?

המועד הקובע לרישום הנקודות הוא מועד ביצוע העבירה. הנקודות נרשמות ברגע שנקבע שהנהג אכן ביצע את העבירה, דהיינו אם שילם את הקנס הדבר יראה כאילו הודה בביצוע העבירה, אם הורשע במשפט, אם עברו 90 יום ממועד רישום הדו"ח והנהג לא שילם את הקנס אך גם לא ביקש להישפט וכך למעשה התעלם מן הדו"ח.

קיראו: מי מוסמך לשלול אותו וכיצד תקבל אותו חזרה

תקופת הצבירה והסנקציות המתקנות

תקופת הצבירה הרגילה היא שנתיים. אם צבר נהג 12 נקודות או יותר יוזמן לעבור הדרכה בנהיגה נכונה. גם לאחר ביצוע ההדרכה ימשיכו הנקודות להילקח בחשבון עד שיעברו שנתיים ממועד ביצוע העבירה.

תקופת הצבירה תוארך לארבע שנים אם נצברו סך של 22 נקודות. אם נצברו 24 נקודות יוזמן הנהג לעבור קורס נהיגה מונעת המיועד לנהגים מרובי עבירות. הקורס שיזומן אליו הנהג יכול שיהיה ממוקד בנהיגה נכונה בדרך עירונית או בדרך ביין עירונית בהתאם לסוג העבירות שביצע.

אם נהג מתעלם מן הזימון לקורס רשות הרישוי תתלה את רישיון הנהיגה, אם ימשיך לנהוג יחשב כמי שנהג ללא רישיון. אם במהלך תקופת הצבירה נרשמו לחובת נהג 36 נקודות ייפסל רישיון הנהיגה שלו לשלושה חודשים. כדי לחדשו יידרש לעבור מבחן תיאוריה.

נהג שצבר שוב 36 נקודות ייפסל רישיונו ל9 חודשים וכדי לחדשו יצטרך לעבור בדיקה רפואית, מבחן תיאוריה ומבחן נהיגה מעשי (טסט). חשוב לציין כי אם נהג מבקש על דעת עצמו להשתתף בקורס נהיגה נכונה יוכל לעשות זאת אך לא יביא בכך למחיקת נקודות שצבר.

מי אחראי להפעלת השיטה?

רשות הרישוי של משרד התחבורה היא האחראית לנהל את רישום הנקודות הנצברות על ידי נהגים ועל הפעלת הסנקציות הנדרשות כנגדם. כמובן של

משטרת התנועה חלק נכבד באכיפת השיטה בעת שרושמים את דו"ח התנועה ומסבירים לנהג את משמעותו וכך גם לבתי המשפט לתעבורה כאשר מרשיעים או מזכים נהגים שזומנו או ביקשו להישפט.

קורסי הנהיגה הנכונה מועברים על ידי משרד התחבורה וכן על ידי מכללות שהוסמכו לכך על ידו כמו למשל המכללה למנהל ומכללת אפיק.

טבלת העבירות העיקריות, מספר הנקודות הנרשמות בגינן והקנסות שבצידן

 • כניסה לצומת ברמזור אדום - 1000 ש"ח - 10 נקודות
 • אי מתן זכות קדימה בתמרור עצור - פסילה מנהלית והעמדה לדין - 10 נקודות
 • אי מתן זכות קדימה בתמרור תן זכות קדימה - פסילה מנהלית והעמדה לדין - 10 נקודות
 • מהירות של יותר מ-40 קמ"ש מעל המותר בדרך בין עירונית - פסילה מנהלית והעמדה לדין - 10 נקודות

  קיראו בהרחבה על: נהיגה במהירות מופרזת
 • מהירות של יותר מ-30 קמ"ש מעל המותר בדרך עירונית - פסילה מנהלית והעמדה לדין - 10 נקודות
 • אי עצירה לפני מפגש מסילות ברזל - 500 ש"ח - 8 נקודות
 • מהירות העולה על 26-40 קמ"ש על המהירות המותרת בדרך שאינה עירונית - 750 ש"ח - 8 נקודות
 • מהירות העולה על 21-30 קמ"ש על המהירות המותרת בדרך עירונית - 750 ש"ח - 8 נקודות
 • פניית פרסה בנסיבות מחמירות - הזמנה לדין - 8 נקודות
 • נסיעה משמאל לקו הפרדה רצוף - 500 ש"ח - 6 נקודות
 • ילד לא רתום בהתקן ריסון - 250 ש"ח - 6 נקודות
 • אי מתן זכות קדימה בצומת - הזמנה לדין - 6 נקודות
 • נהיגה שלא בימין הכביש - 250 ש"ח - 6 נקודות
 • נהיגה בשוליים - 750 ש"ח - 6 נקודות
 • נסיעה שלא לפי הוראות התמרור או בניגוד לחץ המסומן על הכביש - 500 ש"ח - 6 נקודות
 • אי ציות לתמרור אין כניסה - 500 ש"ח - 6 נקודות
 • אי ציות לתמרורי איסור עקיפה - 500 + 250 ש"ח - 6 נקודות
 • אי מתן זכות קדימה במעגל תנועה - 250 ש"ח - 4 נקודות
 • עקיפה מימין - 250 ש"ח - 4 נקודות
 • אי ציות לתמרור עצור - 250 ש"ח - 4 נקודות
 • נסיעה ללא אורות כנדרש - 100 ש"ח - 2/4 נקודות
 • נוסע שאינו חגור בחגורת בטיחות - 250 ש"ח - 2 נקודות

לקריאה נוספת: נהיגה תחת השפעת סמים