Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /home/seoweb/domains/caraccident.co.il/public_html/lib/factory.php on line 219
שלילה או פסילה של רישיון נהיגה
נפגעת בתאונת דרכים?
מגיע לך פיצויי כספי!
בדוק את גובה הפיצויי שמגיע לך:
לחצו לשליחה

נשלל רישיונך? מי מוסמך לשלול אותו וכיצד תקבל אותו חזרה

אין הבדל בין המושג שלילת רישיון ופסילת רישיון והם ברי החלפה לחלוטין. כאשר רישיון נלקח ללא שיוענק חזרה נקרא הדבר שלילה/פסילה לצמיתות.

כל מי שמחזיק ברישיון נהיגה בר תוקף עלול, אם לא ישמור על חוקי התעבורה, למצוא עצמו במצב הבלתי נעים בו רישיונו יילקח ממנו.

הרישיון עשוי להישלל לתקופה מוגדרת שבתומה יקבלו חזרה. יתכן מצב בו בתום התקופה יידרש הנהג שרישיונו נשלל לעמוד בדרישות נוספות כדי לזכות בחידוש רישיון הנהיגה כגון מעבר קורס לנהיגה מונעת, עמידה במבחן תיאוריה ו/או מבחן נהיגה מעשי – טסט.

במצבים קיצוניים, כגון גרימת תאונת דרכים קשה, עבריני תנועה מועדים או מי שנוהג בזמן שלילה, ייתכן מצב בו הרישיון יישלל לתקופה ארוכה מאד ואפילו לצמיתות.

מי מוסמך לפסול רישיון נהיגה

לארבע גורמים האפשרות לשלול רישיונות נהיגה, כל גורם במקרים המוגדרים על פי חוק כנופלים תחת סמכותו. גורמים אלה הם:

קצין משטרה, משרד הרישוי, בית המשפט לענייני תעבורה ומשרד הבריאות. שלילת רישיון על ידי קצין משטרה נקראת "פסילה מנהלית".

זוהי פסילה החלה מרגע שקצין המשטרה הורה עליה, רישיון הנהיגה יימסר בתחנת המשטרה בה הורה קצין המשטרה לנהג להתייצב לרוב התחנה הקרובה למקום מגוריו של הנהג.

שלילת רישיון הנהיגה מנהלתית על ידי קצין משטרה תהיה למשך שלושים יום במקרה של עבירת תנועה חמורה המוגדרת כעילה לפסילת רישיון.

למידע נוסף: שיטת הנקודות החדשה על עבירות תנועה

במקרה של מעורבות בתאונה, קצין המשטרה עשוי להחליט לשלול מנהלתית את רישיונו של הנהג שבעיניו נראה כי הוא האשם בתאונה למשך שישים יום.

כאשר מדובר בתאונת דרכים חמורה ובמיוחד כזו בה יש הרוגים, תקופת הפסילה תהיה תשעים יום. קצין משטרה אף רשאי, במקרים מסוימים וחמורים המוגדרים בחוק למשל כאשר מדובר בנהג בעל רקע של עבירות תנועה רבות וחמורות, תאונה חמורה כנ"ל ועוד, להורות על פסילת רישיון עד תום ההליכים.

בית המשפט ישלול רישיון נהיגה של מי שנמצא על ידיו אשם בעבירת תנועה בגינה נתבע לדין בפניו. יש סעיפי אישום המחייבים תקופות שלילה מינימאליות, נטייתם של בתי המשפט לתעבורה היא להחמיר עוד יותר ולפסוק תקופות שלילה ארוכות מהמינימום.

עונש השלילה יינתן בנוסף לקנס, פסילה על תנאי כדי לדרבן את הנהג העבריין להישמר מביצוע עבירה דומה בעתיד ואפילו, במקרים חמורים, מאסר על תנאי ואף בפועל.

משרד הרישוי ישלול, או יותר נכון ימנע חידוש, רישיונו של מי שלא שילם את אגרת הרישוי, לא מילא אחר דרישות המשרד לצורך הארכת תוקף הרישיון, למשל בדיקת ראיה או השתתפות בקורס לנהיגה מונעת.

במקרים שנושאים כאלה לא יוסדרו על ידי בעל הרישיון המושהה בתוך פרקי הזמן הקבועים בחוק רישיונו יישלל לצמיתות וכדי לזכות ברישיון נהיגה בשנית ייאלץ לעמוד שוב בתהליך הוצאת רישיון נהיגה כולו, כולל עמידה במבחן תיאוריה ומבחן מעשי- טסט.

משרד הבריאות מוסמך להורות על פסילת רישיון נהיגה של מי שמוגדר בחוק כבלתי כשיר לנהיגה מסיבות רפואיות, למשל מי שראייתו לא מאפשרת לו להמשיך ולנהוג, חולים במחלת הנפילה המועדים להתקפים תכופים וללא סימני אזהרה ועוד.

קיראו: נהיגה תחת השפעת סמים

קבלת רישיון הנהיגה חזרה לאחר שנשלל

בתום תקופת השלילה ולאחר שמילא הנהג שרישיונו נשלל אחר כל דרישה נוספת שנידרש לה על מנת שיושב לו רישיונו יוכל הנהג לקבל פיסית את הרישיון שנשלל, שאותו מסר לידי מי שהורו לו למסרו אליו בהתאם למקרה.

מי שרישיונו נשלל על ידי המשטרה יקבלו חזרה בתחנת המשטרה  שבה הורו לו להתייצב לשם כך בתום תקופת הפסילה.

מי שרישיונו נשלל בבית המשפט יקבלו ממשרד הרישוי וכך גם מי שרישיונו נשלל מלכתחילה על ידי משרד הרישוי.

טוב יעשה מי שעומד בפני שלילת רישיון אם יפנה לעורך דין לענייני תעבורה. טיפול מקצועי מידיו של עורך דין המצוי בתחום יפחית לרוב משמעותית את תקופות הפסילה ויתכן ואף יבטלה כליל.

לקריאה נוספת: הגורמים לתאונות דרכים