Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /home/seoweb/domains/caraccident.co.il/public_html/lib/factory.php on line 219
תביעת פיצוי עיזבון בתאונת דרכים קטלנית
נפגעת בתאונת דרכים?
מגיע לך פיצויי כספי!
בדוק את גובה הפיצויי שמגיע לך:
לחצו לשליחה

פיצוי עיזבונו של הרוג בתאונת דרכים קטלנית

במקרים הטראגיים והאיומים בהם נגרם מוות עקב תאונת דרכים, נותרת משפחתו של המנוח המומה וכואבת.

לצד הכאב הרב מגלה המשפחה בחלק מן המקרים גם את המשמעות הכלכלית של מות יקירם, בפרט כאשר המנוח סייע בפרנסת המשפחה.

בנסיבות אלה מומלץ לפנות אל עורך דין תאונות דרכים, לקבלת סיוע משפטי.

פסק הדין שניתן בבית משפט השלום בראשון לציון בעניין עיזבון המנוח אבנר אברמוביץ, אברמוב רוטשילד ואברמוב זינאידה נ' הדר חברה לביטוח בע"מ, אבנר אגוד חברה לביטוח בע"מ ואיליאב אמנון עסק בתביעה לפיצויים על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, אשר הגישו עיזבון המנוח והוריו כנגד חברת הביטוח שלו, חברת הביטוח של הנהג הפוגע וכנגד הנהג הפוגע.

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, אשר נכנס לתוקף בשנת 1975, מסדיר ומבטיח את פיצויים של נפגעי תאונות דרכים, אשר נגרמו להם נזקי גוף עקב התאונה.

החוק מגדיר מהי תאונת דרכים וכן את תנאי הזכאות לפיצויים.

יתרונו של החוק הינו בכך ששעה שנקבע, כי נזק הגוף נגרם בשל התאונה וכי קיים קשר סיבתי בין השניים, אין צורך להוכיח אשמה והזכות לקבלת פיצויים בגין תאונת דרכים קמה באופן אוטומטי.

לחץ כאן לקריאה בנושא: שכול עקב תאונת דרכים

נסיבות המקרה

אברמוביץ, יליד 1964, עבד כמלטש יהלומים ונהרג בתאונת דרכים ביום 20.12.01, כשישה עשר ימים לפני יום הולדתו ה 38.

מאחר והיה רווק וללא צאצאים, הוריו היו ליורשיו היחידים.

בין הצדדים לא היתה מחלוקת על היות אברמוביץ מבוטח ועל כך שתאונת הדרכים גרמה למותו.

קרא עוד בנושאתאונות דרכים - גורמים ומגמות

הסוגיות המשפטיות ופסיקת הערכאה

בית המשפט נדרש ראשית להכרעה האם מדובר בתביעת תלויים או בתביעת עיזבון בלבד.

לאור הכנסתו הגבוהה טענו התובעים, כי המנוח תמך בהם כלכלית וכי אלמלא נהרג היה ממשיך לעשות כן.

בית המשפט לא קיבל טענה זו של התובעים מכיוון שלא הביאו בפני הערכאה כל הוכחה באשר לתמיכה שקיבלו מהמנוח ו/או באשר לרמת הכנסתו.

התובעים המשיכו לטעון, כי המנוח השתכר בסכומים גבוהים וזאת למרות שתלושי המשכורת העידו, כי השתכר בגבולות שכר המינימום.

עוד טענו התובעים, כי המנוח ניהל רמת חיים גבוהה ואף היה בעלים של שתי מכוניות, אשר לאחר מותו הובהר כי שוויין הכספי בטל בשישים.

על רקע עובדות אלה פסק בית המשפט, כי התובעים כשלו בהוכחת טענותיהם ולפיכך דחה את תביעתם כתלויים.

לאור קביעתו זו נדרש בית המשפט לפסוק בתביעת העיזבון.

החוק קובע, כי העיזבון זכאי לפיצוי בגין נזק שאינו ממוני בשיעור של כ 25% מהסכום המקסימאלי הקבוע בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים לפיצוי עבור נזקים לא ממוניים.

בנסיבות המקרה קבע בית המשפט את שיעור הפיצויים בגין נזק זה בשיעור של 37,194 ש"ח.
בגין הוצאות קבורה ומצבה פסק בית המשפט פיצויים בסך 10,000 ש"ח.

פרט לשני ראשי נזק אלה לא תבע העיזבון כל ראש נזק אחר המקובל בתחום, כגון פיצוי בגין אובדן שכר בשנים האבודות, אשר הינן השנים בהן התקצרה תוחלת החיים של האדם והוא איבד את יכולתו להשתכר.

חרף הזמן הרב אשר עבר בין קביעת הלכה זו לבין מתן פסק הדין בתיק הנוכחי, לא ביקשו התובעים לתקן את תביעתם ובית המשפט קבע כי יחטא אם יאפשר להם לעשות כן בשלב זה.

סך כל הפיצויים נקבע על סכום של 47,194 ¤ בתוספת הצמדה וריבית.

בנוסף, החליט בית המשפט לפנים משורת הדין ולמרות שנדחתה תביעתם כתלויים לפסוק לתובעים שכר טרחת עורך דין והוצאות ביחס לתביעת העיזבון שנתקבלה.

למען הסר ספק ראוי להבהיר, כי בתביעות אשר נידונות כיום ובהן עומדים התובעים אף על פיצוי בגין הפסדי שכר בגין השנים האבודות, סכומי הפיצויים הנפסקים הינם גבוהים באופן משמעותי במרבית המקרים.

המאמר נכתב על ידי עורך דין עופר סולר, המייצג נפגעי תאונות דרכים, נזקי גוף ותאונות עבודה.

 לחץ כאן לקריאה מורחבת בנושאים

חישוב פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

שיטת הניקוד החדשה על עבירות תנועה

רכב ידידותי לסביבה


לקבלת סיוע משפטי מעורך דין מומחה בתחום, לחץ כאן:
יעוץ משפטי