Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /home/seoweb/domains/caraccident.co.il/public_html/lib/factory.php on line 219
חינוך מונע - נלחם בתאונות דרכים בכל מחיר!
נפגעת בתאונת דרכים?
מגיע לך פיצויי כספי!
בדוק את גובה הפיצויי שמגיע לך:
לחצו לשליחה

חינוך מונע ושיפור תרבות הנהיגה בישראל

תוכניות לימודים, הגברת מודעות וחינוך לתרבות נהיגה ודרך ארץ

בשנת 2007 נפצעו בתאונות דרכים בכבישיי הארץ 32,438 בני אדם, מתוכם 2,046 פצועים קשה ו-401 הרוגים. אין ספק, כי להיעדר תוכניות חינוך מסודרות למניעת תאונות דרכים, יש השפעה ניכרת על נתונים קשים אלו.

חינוך למניעת תאונות דרכים איננו רק הקניית ידע אלא בראש ובראשונה יצירת מודעות, והקניית דרכיי התנהגות נכונות והרגלים טובים יותר. הצלחת התוכנית נמדדת מאוחר יותר בהפחתה במספר התאונות בשטח ולא בציונים.

תאונות הדרכים הם בעיה מורכבת ביותר הנובעת מגורמים רבים, לכן אין לה פתרונות קסם. הפתרון הוא תהליך ממושך ויש לעשותו שלב אחרי שלב ובסבלנות רבה.

לגורם האנושי ישנו משקל מכריע בגרימה או במניעה של תאונות דרכים, לכן לחינוך לבטיחות בדרכים, החל מבתי הספר וכלה באוכלוסייה הקשישה ישנה חשיבות רבה.

מטרתו של החינוך היא ליישם תוכניות לימוד מקצועיות ומובנות בכוונה לשנות את נורמות התנהגות המקובלות, לשפר את הידע ואת המיומנות, להטמיע דפוסי חשיבה בוגרים ואחראיים יותר, וגם ליצור מודעות עמוקה לנושא.

השלב הראשון בחינוך לבטיחות בדרכים הוא להגביר את מעורבות מערכות החינוך השונות כבר מגיל צעיר מאוד בהקניית התנהגות נכונה יותר בדרכים, הן להולכי רגל והן לנוהגים.

קיראו: מתי הילד יכול לחצות כביש לבד?

את השינוי יש לבצע בשלושה מוקדים:

  • מערכת החינוך הפורמאלי ותוכניות הלימודים לתלמידיי בית הספר
  • הכשרה טובה יותר למבקשי רישיון ושיפור מנגנוניי לימוד נהיגה כולל הבחינות
  • חינוך משלים והגברת המודעות בקרב האוכלוסייה הכללית ובעיקר בקרב בעלי רישיון נהיגה

לקריאה נוספת: מידע אודות מבחן התאוריה

חינוך מונע להפחתת תאונות דרכים צריך להתרכז בכמה תחומים:

  • יש להתחיל את החינוך כבר בגיל הרך. תוכנית הלימודים צריכה לכלול מערכי שיעור מובנים, ספרי לימוד בנושא, שימוש בטכנולוגיות ותוכניות לטיפוח תלמידים מצטיינים. חשוב לשלב דרכיי הוראה מתקדמות, פרויקטים שונים ועבודות מחקר. בכיתות בית הספר הבוגרות צריך לערוך מפגשים מיוחדים במטרה לעזור לנהגים  מתחילים.
  • יש לערב ולשלב את שוטרי משטרת התנועה בתוך מערכת החינוך בתפקידים של הדרכה והסברה כבר בגילאים צעירים.
  • במגזרים בהן שימת הלב לנושא תאונות הדרכים לוקה בחסר ואחוז הנפגעים גבוה יחסית, יש לדאוג לחינוך שוויוני בנושא ולטפל באופן ממוקד בבעיות הייחודיות למגזר (לדוגמה, במגזר החרדי). יש להתאים את תוכניות ההתערבות השונות לסביבה התרבותית ולהכשיר את המורים בהתאם.
  • בעלי הרישיון יצטרכו לעבור השתלמות נהיגה ורענון עיוני אחת לכמה שנים ללא קשר להתנהגותם על הכביש. נהגי רכבים כבדים ורכבים ציבוריים יעברו הכשרה מקצועית ויידרשו לעבור הדרכה והשתלמויות אחת לכמה שנים.
  • יש לפתח תוכניות חינוך להולכי הרגל הקשישים, ולהעבירן במרכזים קהילתיים, בדיור מוגן ובבתי אבות.

הפחתה במספר תאונות הדרכים קשורה בשינוי דפוסי התנהגות ובעיצוב תרבות הנהיגה בישראל, כך שתהיה זהירה ומודעת יותר בקרב כלל האזרחים.

מומלץ לקרוא: שמירת מרחק למניעת תאונות דרכים

חינוך מונע בנושא הבטיחות בדרכים צריך להתחיל מגיל הגן וללוות אותנו לאורך החיים, בכל מדיה אפשרית. כמו תמיד - שינוי אמיתי מתחיל תמיד בחינוך ובמקרה הקיצוני שבו אנו עוסקים, יפה שעה אחת קודם!

מתעניינים בחינוך מונע? קראו על פרויקט שטח סטרילי, אשר פועל למניעת תאונות דרכים בארץ.

לקריאה נוספת: עמותת אור ירוק לשינוי תרבות הנהיגה בישראל